LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: inżynieria mechaniczna

Pracownicy Wydziału Mechanicznego

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1 dr hab. inż. Mariusz Deja

1.abrasive machining,

2.rapid prototyping and tooling, 

3.computer aided process planning,

4.intelligent manufacturing 

10
2 dr hab. inż. Stefan Dzionk  

1.Additive method of production,

2.Geometric structure of surface,

3.Finishing metods, 

4.Plastic processing

5
3 dr hab. Dariusz Fydrych

1.welding, 

2.underwater welding, 

3.weldability of metals, 

4.diffusible hydrogen

10
4 dr hab.inż. Marek Galewski

1.vibrations,

2.modal identification

3.measurement systems,

4.Artificial Intelligence

1
5 dr hab. inż. Mirosław Gerigk

1.mechanics, kinetics, dynamics,

2.materials, strength of materials,

3.structure, strength of construction,

4.aero- and hydrodynamics, performance of objects

1
6 prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński

1.Structural dynamics, 

2.Machine tools and production processes, 

3.Mobile robots and manipulators,            

4.Mechatronics

0
7 dr hab. inż. Krzysztof Lipiński

1.multibody mechanics,

2.Theory of machines and mechanisms, 

3.Therotical mechanics, 

4.vibrations of mechanical systems

2
8 prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz

1.modern thermodynamic cycles,

2.refrigeration and air-conditioning,

3.heat recovery,

4.supercritical heat transfer
 

9
9 dr hab. inż. Grzegorz Rogalski

1.welding, 

2.underwater welding, 

3.weldability of metals, 

  4.brazing

10
10 dr hab. inż. Paweł Śliwiński

1.displacement pumps and motors,

2.high-pressure water hydraulics,

3.satellite pumps and motors, 

4.hydraulics valves

5
11 dr hab. inż. Jan Wajs

1.heat transfer enhancement,

2.heat exchangers,

3.polygeneration systems

4.thermodynamic analysis

10
12 prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk

1.fluid film bearings,

2.tribology,

3.roller element bearings,

4.machine design

2
13 dr hab. inż. Michał Wodtke

1.hydrodynamic lubrication,

2.fluid film bearings,

3.theoretical investigations,

4.experimental research

5
14 dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz

1.Biomechanics,

2.Finite elemente method,

3.Mechanical testing,

4.Multibody dynamics

5

Pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1 dr hab. Victor Eremeev

1.plates and shells,

2.generalized media,   

3.surface elasticity,

4.micro- and nanomechanics

9
2 prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

1.shell/plates analysis,

2.composites (technical fabrics),

3.biomechanics

4.mechanical properties identification

10
3 dr hab. inż. Izabela Lubowiecka

1.biomechanics

2.mechanics of structures 

3.finite element method

4.numerical simulations

3
4 dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska

1.biomechanics

2.experimental mechanics,

3.structural health monitoring,

4.mathematical modelling of structures

1

Pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1 prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk

1.Damage detection,

2.Smart materials,

3.Numerical methods in mechanics,

4.Dynamic of structures

10
2 dr hab. inż. Magdalena Palacz

1.numerical modelling

2.damage detection,

3.wave propagation

2
3 dr hab. inż. Arkadiusz Żak

1.modelling of physical phenomena,

2.finite element method,

3.condition monitoring and diagnosis,

4.periodic structures

10

Pracownicy Wydziału Oceanotechniki i Okretownictwa

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1 prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski

1.technical diagnostics,

2.high power piston engine, 

3.gas turbine engines,     

4.propulsion systems

2
2 dr hab. inż. Wojciech Litwin

1.tribology, 

2.green shipping,

3.hybrid ship propulsion

10

*) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.