Platforma moodle eNauczanie

Kursy dla doktorantów szkoły doktorskiej prowadzone w formule zdalnej zamieszczane są na platformie moodle eNauczanie w folderze Szkoły Doktorskiej w zakładceSzkoła Doktorska > Kursy dla doktorantów w zakładce odpowiadającej semestrowi roku akademickiego.

Kursy przeznaczone dla doktorantów określonych dyscyplin poprzedzone są skrótem w [nawiasie kwadratowym], wskazującym na daną dyscyplinę lub dyscypliny. Pozostałe kursy przeznaczone dla wszystkich dyscyplin nie posiadają takiego oznaczenia.

W opisie kursu dodatkowo znajduje się informacja, dla którego roku kształcenia w szkole dany kurs jest przeznaczony.


Każdorazowo należy zapoznać się z informacjami zamieszczoną na naszej stronie w zakładce Dla doktorantów > Programy kształcenia w odpowiedniej podzakładce. Informacje są na bieżąco aktualizowane.

Część kursów może być niewidoczna dla doktorantów na platformie eNauczanie, mimo podlinkowania kursu na stronie - wówczas taka informacja znajduje się na stronie. Jest to spowodowane zapełnianiem treści kursu przez prowadzącego. Prowadzący udostępnia kurs doktorantom w momencie, gdy jest on gotowy, tj. zapełniony treścią.

Niektóre kursy umieszczone są w innych niż szkoła doktorska zakładkach, np. są one przypisane do któregoś z wydziałów. Część z nich jest prowadzona wspólnie dla doktorantów szkoły i studiów doktoranckich. W takim wypadku w zakładce szkoły zamieszczamy kurs, który przekierowuje do odpowiedniego miejsca, w którym znajduje się kurs oryginalny. Część prowadzących korzysta też z innych platform - wówczas stosowne linki zostaną podane w kursie.

W przypadku większości kursów prowadzonych dla poszczególnych dyscyplin ich uczestnicy przypisywani są przez biuro szkoły lub prowadzącego. Wówczas kurs dostępny jest tylko dla tych osób po zalogowaniu z użyciem danych jak do mojaPG.

Na niektóre kursy (dotyczy to głównie kursu BHP i zajęć soft skills) doktoranci zapisują się samodzielnie. Tutaj również wymagane jest zalogowanie. Część takich zapisów wymaga dodatkowo podania kodu dostępu, które w odpowiednim czasie przekaże biuro szkoły lub prowadzący.

Biuro ani prowadzący nie będzie mógł dodać do kursu doktoranta, który jeszcze nigdy wcześniej choć raz nie zalogował się na platformę eNauczanie, dlatego proszę tego dopilnować.
Nasze Centrum Nowoczesnej Edukacji udostępnia kurs szkoleniowy z platformy eNauczanie dostępny w języku polskim eNauczanie - szkolenie wprowadzające dla studentów - 2020/2021
i angielskim eNauczanie - introductory training for students - 2020/2021
Nasi doktoranci zostali dopisani automatycznie do uczestników tego kursu.

Dodatkowo na stronie Pomoc PG
znajdują się szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcjonalności systemu.

 

Informacje pomocne prowadzącym i menedżerom kursów na eNauczanie

CUI udostępniło przewodnik po eNauczaniu dostępny pod tym linkiem. Znajdują się tu szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcjonalności systemu. Mam nadzieję, że proces wstawiania treści do systemu będzie przebiegał gładko.