Program kształcenia w szkole doktorskiej

 

Kształcenie w szkole doktorskiej:

  • odbywa się w oparciu o program kształcenia oraz indywidualny plan badawczy,

  • jest interdyscyplinarne,

  • jest prowadzone w modułach,

  • odbywa się w języku angielskim.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przyjętym na r.a. 2019/2020 ramowym programem kształcenia.