Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

 

Regulamin szkoły jest w trakcie opracowywania. Musi zostać podany do publicznej wiadomości w terminie umożliwiającym jego wejście w życie w dn. 1 października 2019 r. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się go uchwalić do końca czerwca 2019 r. Prosimy o cierpliwość.