Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przyjęty w dniu 10 lipca 2019 r. uchwałą Senatu - US 345/2019/XXIV - obowiązuje w r.a. 2019/2020
Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przyjęty w dniu 22 kwietnia 2020 r. uchwałą Senatu - US 449/2020/XXIV - obowiązuje w r.a. 2020/2021
Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przyjęty w dniu 21 kwietnia 2021 r. uchwałą Senatu - US 108/2021/XXV - obowiązuje w r.a. 2021/2022
Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przyjęty w dniu 20 kwietnia 2022 r. uchwałą Senatu - US nr 214/2022/XXV - obowiązuje w r. a. 2022/2023

 Regulamin określa organizację kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej, w szczególności:
1) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
2) sposób dokumentowania przebiegu kształcenia;
3) sposób przeprowadzenia oceny śródokresowej; 
4) warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej;
5) prawa i obowiązki doktoranta.