Etap 1 z 7. Przed rejestracją - wybór potencjalnego promotora. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Etap 1 z 7. Przed rejestracją - wybór potencjalnego promotora.

Kandydat przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym (eRekrutacja) znajduje sobie potencjalnego promotora w dyscyplinie, w której zamierza się doktoryzować. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie deklaracji promotora na podjęcie się opieki naukowej nad przyszłym doktorantem.

Kandydat zobowiązany jest:

  1. dokonać wyboru potencjalnego promotora z listy promotorów dla danej dyscypliny i jednostki, ogłaszanej wraz z rozpoczęciem rekrutacji w ogłoszeniu rekrutacyjnym,
  2. odbyć z potencjalnym promotorem wstępną rozmowę dotyczącą tematyki badawczej planowanej do realizacji w ramach pracy doktorskiej,
  3. uzyskać zgodę potencjalnego promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatem w danej dyscyplinie,
  4. uzyskać potwierdzenie od potencjalnego promotora o możliwości zapewnienia miejsca do prowadzenia pracy naukowej, środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów materiałów i uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz w przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych dostępu do niezbędnej aparatury badawczej.

Pobierz wzór oświadczenia potencjalnego promotora (docx, 23.32kB)

Jeden nauczyciel akademicki może podpisać łącznie do 3 oświadczeń, w tym do 2 oświadczeń dla cudzoziemców - w ramach naboru na rok akademicki 2023/2024. Maksymalna liczba kandydatów, którzy mogą być przyjęci pod opiekę przyszłego promotora, jest wskazana w tabeli z listą nauczycieli akademickich uprawnionych do pełnienia tej funkcji.

Zobacz listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych dziedzin