Skala ocen stosowana na Politechnice Gdańskiej, brana pod uwagę przy porównywaniu ocen z zagranicznych suplementów / kart przebiegu studiów i ocenie kandydatów do szkoły doktorskiej

 

Dla przeliczenia odpowiedników literowych na punkty przyjmuje się odpowiednik punktowy o niższej wartości  

 

 

Ocena w skali 2-5 

Ocena

Definicja EN

Odpowiednik brytyjski i amerykański

Ocena ECTS 

5.0 

BARDZO DOBRY (bdb) 

Very good - outstanding performance with only minor errors 

A 

A 

4.5 

DOBRY PLUS (db+) 

Good plus - above the average standard but with some errors 

B 

B 

4.0 

DOBRY (db) 

Good - generally sound work with a number of notable errors 

C 

3.5 

DOSTATECZNY PLUS (dst+) 

Satisfactory plus - fair but with significant shortcomings 

C 

D 

3.0 

DOSTATECZNY (dst) 

Satisfactory / a credit passing grade - performance meets the minimum criteria 

E 

2.0 

NIEDOSTATECZNY (ndst) 

Unsatisfactory / insufficient – fail, some more work required before the credit can be awarded 

D, F 

F