Stypendia dla doktorantów w szkole doktorskiej

Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzymuje stypendium doktoranckie.

 

Dodatkowo doktoranci szkoły doktorskiej mogą ubiegać się o: