Stypendia doktoranckie dla doktorantów w szkole doktorskiej

 

Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzymuje stypendium doktoranckie. Maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 4 lata. 

Stypendia te są zwolnione z podatku, ale podlegają składce rentowej i emerytalnej.

Kwoty stypendium:

  • na początku kształcenia  – w wysokości 37% wynagrodzenia profesora (w 2019 r. podstawa ta wynosi 6.410 zł brutto), tj. 2.371,70 zł brutto (ok. 2.104,65 zł netto),
  • a po ocenie śródokresowej – w wysokości 57% wynagrodzenia profesora, tj. 3.653,70 złotych brutto (ok. 3.242,29 zł netto).
Doktorant niepełnosprawny może otrzymać stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej (sprzed oceny). 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 42/2020 z 13 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia w roku akademickim 2020/2021 zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, wysokość zwiększenia dla doktorantów zarekrutowanych w rekrutacji standardowej, obowiązująca w roku akademickim 2020/2021, wynosi:

1) 237,17 zł brutto dla doktorantów pierwszego roku,
2) 474,34 zł brutto dla doktorantów drugiego roku.

 
Zgodnie z Zarządzeniem rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2021 z 13 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w roku akademickim 2021/2022 zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, wysokość zwiększenia stypendium, obowiązująca w r. a. 2021/2022 wynosi:


1) 237,17 zł brutto dla doktorantów pierwszego roku,
2) 474,34 zł brutto dla doktorantów drugiego roku,
3) 365,37 zł brutto dla doktorantów trzeciego roku.