Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

 

Regulamin Własnego Funduszu Stypednialnego: Zarządzenie Rektora PG nr 30/2018 z 13 września 2018 r.

Fundator stypendium może określić dodatkowe zasady.