Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

 

W ramach Własnego Funduszu Stypendialnego, doktoranci mogą ubiegać się o:
 
  1. premię za publikacje/patenty
  2. stypendium przyznawane na indywidualnych zasadach
Regulamin Własnego Funduszu Stypednialnego: Zarządzenie Rektora PG nr 30/2018 z 13 września 2018 r.

Fundator stypendium może określić dodatkowe zasady.