Nabór na r.a. 2021/2022 - dyscypliny / programy w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej w ramach rekrutacji standardowej

W ramach rekrutacji standardowej na r. a. 2021/2022 oferujemy kształcenie w zakresie 12 dyscyplin zorganizowanych w 3 obszarach grupujących dziedziny nauki.

Nauki społeczne   

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Nauki inżynieryjno - techniczne

√ - w ramach Politechniki Gdańskiej (PG)
√√ - w ramach PG i jednego z instytutów współprowadzących Szkołę Doktorską (IMP PAN lub IBW PAN)