Nabór na r.a. 2021/2022 - dyscypliny / programy w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej w ramach rekrutacji standardowej

W ramach rekrutacji standardowej na r. a. 2021/2022 oferujemy kształcenie w zakresie 12 dyscyplin zorganizowanych w 3 obszarach grupujących dziedziny nauki.

Nauki społeczne   

 • ekonomia i finanse [EiF] √    
 • nauki o zarządzaniu i jakości [ZiJ] √    

Nauki ścisłe i przyrodnicze

 • nauki chemiczne [NCh] √    
 • nauki fizyczne [NF] √    
 • matematyka [M] √    

Nauki inżynieryjno - techniczne

 • inżynieria lądowa i transport [ILiT] √ √    
 • architektura i urbanistyka [AiU] √    
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka [IŚGiE] √    
 • inżynieria materiałowa [IMa] √    
 • inżynieria mechaniczna [IMe] √ √    
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika [AEiE] √    
 • informatyka techniczna i telekomunikacja [ITiT] √  

√ - w ramach Politechniki Gdańskiej (PG)
√√ - w ramach PG i jednego z instytutów współprowadzących Szkołę Doktorską (IMP PAN lub IBW PAN)