Terminy posiedzeń Senatu Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2016/2017

21 września 2016 r.

4 października 2016 (uroczyste posiedzenie Senatu )

19 października 2016 r.

16 listopada 2016 r.

7 grudnia 2016 r.

14 grudnia 2016 r. (uroczyste posiedzenie Senatu)

18 stycznia 2017 r.

15 lutego 2017 r.

15 marca 2017 r.

29 marca 2017 r. (uroczyste posiedzenie Senatu)

19 kwietnia 2017 r.

17 maja 2017 r.

21 czerwca 2017 r.

5 lipca 2017 r.

 

Obsługa posiedzeń Senatu PG

Biuro Rektora
e-mail: dzial.organizacyjny@pg.edu.pl
mgr Justyna Stefaniak tel. (58) 347 14 46