Terminy posiedzeń Senatu Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2017/2018

13 września 2017 r.

6 października 2017 (uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018)

18 października 2017 r.

15 listopada 2017 r.

22 listopada 2017 r. (uroczyste posiedzenie Senatu PG)

6 grudnia 2017 r. (uroczyste posiedzenie Senatu PG)

13 grudnia 2017 r. 

17 stycznia 2018 r.

21 lutego 2018 r.

14 marca 2018 r.

21 marca 2018 r. (uroczyste promocje akademickie)

18 kwietnia 2018 r.

23 maja 2018 r.

20 czerwca 2018 r.

4 lipca 2018 r.

 

Obsługa posiedzeń Senatu PG

Biuro Rektora
e-mail: biuro.rektora@pg.edu.pl
mgr Justyna Stefaniak tel. (58) 347 14 46