Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

Biuro IDUB

dr inż. Monika Wieczerzak
pok.: 407, gmach B
tel.: 58 348 65 82, +48 509 522 536
monika.wieczerzak1@pg.edu.pl, granty@pg.edu.pl

mgr Magdalena Masa
pok.: 407, gmach B
tel.: +48 573 337 142, 58 348 64 72
magdalena.masa@pg.edu.plgranty@pg.edu.pl

lic. Anna Lewandowska-Zaprawa 
pok.: 407, gmach B
tel.:  58 348 64 71, + 48 509 522 531
anna.lewandowska-zaprawa@pg.edu.pl

mgr Jagoda Szwulińska 
Pok.: 407, gmach B
Tel.: 58 348 64 69797 307 168
jagoda.szwulinska@pg.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Preiss 

Pok.: 407, gmach B
Tel.: +48 58 348 64 68 
aleksandra.preiss@pg.edu.pl

Kontakt mailowy ogólny: granty@pg.edu.pl


Centrum BioTechMed

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek
pok.: 107, budynek A ETI
tel.: 58 347 13 84
jerzy.wtorek@pg.edu.pl

Centrum EkoTech

prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
pok. 205, budynek WILiŚ
tel. 58 347 15 09
mgaj@pg.edu.pl        


Centrum Materiałów Przyszłości

prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński
pok. 103 Budynek A ETI
tel. 58 347 13 23
piotr.jasinski@pg.edu.pl    

Centrum Technologii Cyfrowych

dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. uczelni 
pok. 704, Budynek A ETI
tel. 58 347 16 59
lukasz.kulas@pg.edu.pl        


Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej

mgr Anna Kochanek, Kierownik Biura

pok. 174 (budynek nr 30)
tel.:58 347 25 17
kom. +48 571 600 333
anna.kochanek@pg.edu.pl

Centrum Technologii Wodorowych

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
tel.: +48 58 34710 92
e-mail: kazdarow@pg.edu.pl


DMWA – Programy EUROPIUM, AMERICIUM oraz EINSTEINIUM

mgr Anna Modrzejewska
pok.: Misiówka budynek nr 14
tel. 58 347 12 89
anna.modrzejewska@pg.edu.pl