Profilaktyka Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Zapraszamy pracownice oraz studentki Politechniki Gdańskiej do wypełnienia ankiety dotyczącej skuteczności wybranych technik marketingowych stosowanych w Populacyjnym Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w województwie pomorskim. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w pracy magisterskiej studentki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wyłącznie do celów dydaktyczno-naukowych. Wypełnij ankietę

 

Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym badaniu przedsiębiorczości studentów GUESSS. Wśród studentów, którzy wezmą udział w projekcie rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody. Koordynatorem projektu z ramienia Pomorskietechniki Gdańskiej jest dr inż. Alicja Sekuła z Wydziału Zarządzania i Ekonomii.
Aby przejść do badania należy kliknąć tutaj
 

South Baltic Offshore Wind Energy Regions 

W ramach projektu OFF.E.R, POMCERT (Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska) wspólnie z PTMEW (Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej) przewidują organizację licznych wydarzeń o tematyce związanej z morską energetyką wiatrową.
Jednym z takich przedsięwzięć będzie darmowe jednodniowe szkolenie specjalistyczne, które odbedzie się w Gdańsku w październiku br. W charakterze wykładowców wystąpią znani eksperci z Danii (m.in. Niels-Erik Clausen z DTU Wind Energy – Riso Campus) oraz eksperci Politechniki Gdańskiej. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić krótką ankietę dotyczącą preferencji tematycznych potencjalnych uczestników.
Ankieta znajduje się tutaj

 

Badanie potrzeb

Badanie potrzeb szkoleniowych studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Gdańskiej