KONWENT POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Konwent to organ opiniodawczo-doradczy, wspierający uczelnię, powołany zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym i statutem PG. Na jego forum odbywa się wymiana doświadczeń i informacji, wyrażane są opinie oraz prowadzone konsultacje w przedmiocie:

  • kierunków rozwoju uczelni w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym,
  • nawiązywania kontaktów z otoczeniem gospodarczym,
  • bieżących i perspektywicznych potrzeb pracodawców oraz rynku pracy,
  • współpracy uczelni z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami.

Władze Konwentu PG w kadencji 2016-2020

Zbigniew Canowiecki, Prezydent „Pracodawców Pomorza” – przewodniczący
Georgis Bogdanis, Prezes Zarządu Microsystem Sp. z o.o. – zastępca przewodniczącego
Henryk Majewski, doradca – sekretarz

Władze Konwentu

od lewej: Georgis Bogdanis, Zbigniew Canowiecki, prof. Jacek Namieśnik, Henryk Majewski