III Posiedzenie Konwentu PG odbyło się 26 czerwca 2017 r., o g. 13:00 w Auli PG.

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz posłów i senatorów z województwa pomorskiego odbyła się debata nt. udziału środowiska naukowego w realizacji Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły.

Referaty wprowadzające wygłoszone zostały przez wybitne autorytety naukowe w tym zakresie:

 • System hydrograficzny Gdańsk – dolna Wisła – Warszawa: drzemiący potencjał  
  prof. Marek Szmytkiewicz i prof. Romuald Szymkiewicz 

 • Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły 
  prof. Krystyna Wojewódzka-Król, prof. Ryszard Rolbiecki


na zdjęciu, od lewej: prof. Jerzy Gwizdała Rektor UG, prof. Jacek Namieśnik Rektor PG, prof. Waldemar Świdziński Dyrektor IBW PAN

Podczas posiedzenia Konwentu podpisane zostało porozumienie o współpracy na rzecz wspierania Narodowego Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły, pomiędzy Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.

CZYTAJ WIĘCEJ
 

[zdjęcia]

___________________________________________

 • W poniedziałek 20 marca 2017 r. w Sali Senatu odbyło się drugie posiedzenie Konwentu Politechniki Gdańskiej. Tematem przewodnim obrad było finansowanie działalności PG.

  [zdjęcia]

_____________________________________________

 • Pierwsze spotkanie Konwentu Politechniki Gdańskiej (kadencja 2016–2020) odbyło się 1 grudnia 2016 r. w uczelnianej Sali Senatu. Podczas posiedzenia rektor PG wręczył członkom gremium akty mianowania.
  Wybrane zostały także władze Konwentu.

  [zdjęcia]

_____________________________________________

 •