Identyfikacja wizualna

„Politechnika Gdańska posiada system identyfikacji wizualnej, w tym sztandar, godło i flagę. Ich wzory zawiera załącznik nr 1 do statutu. Zasady używania sztandaru, godła i flagi ustala senat. Pozostałe elementy identyfikacji wizualnej, w tym Księgę Identyfikacji Wizualnej, określa rektor.”
Statut Politechniki Gdańskiej, Postanowienia ogólne, paragraf 2, pkt.1. i pkt. 2.
 
Dokumenty: