Logotyp

 
Logotyp Politechniki Gdańskiej zbudowany jest z dwóch zasadniczych ściśle ze sobą powiązanych elementów:
  • nowoczesnej, graficznej interpretacji historycznej formy kartusza w postacji tarczy herbowej podtrzymywanej z obydwu stron przez trzymaczy - alegoryczne sylwetki lwów wspiętych na tylnych łapach;
  • graficznego zapisu nazwy instytucji, pisanej nowoczesnym, bezszeryfowym krojem nawiązującym stylistycznie do formy opracowania graficznego znaku, ujętego w dwie linie poziomego tekstu.
Żaden z elementów znaku nie może być używany oddzielnie, niedopuszczalne jest wykorzystanie tylko kartusza bez nazwy uczelni.
 

W podstawowej wersji logotyp ma kompozycję symetryczną, której środek wyznacz pionowa linia podziału między elementami umiezczonymi wewnątrz tarczy herbowej. W tym wariancie zapis nazwy justowany jest do środka. 
 
 
 
 
 
Wersja pozioma, alternatywna wobec podstawowej formy logotypu jest asymetryczna. 
 
 
 
 
 
 
 
Znak występuje w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Logotyp w różnych wersjach i formatach znajduje się w repozytorium dokumentów Politechniki Gdańskiej i jest dostępny po zalogowaniu.
 
Logotyp Politechniki Gdańskiej jest prawnie chroniony.