Pytania dotyczące Systemu Identyfikacji Wizualnej

Kwestie organizacyjne

 1. Gdzie znajdują się edytowalne szablony druków (wizytówek, papieru firmowego, itp), pieczątek, prezentacji?
 2. Czy repozytorium zawiera szablony druków dla każdej jednostki organizacyjnej uczelni?
 3. Od kiedy należy zamawiać druki, wydawnictwa, dokumenty z nowym logo?
 4. Do kiedy można wykorzystywać aktualnie stosowane druki firmowe, formularze wewnętrzne funkcjonujące na uczelni, wizytówki, koperty, teczki?
 5. Do kiedy można wykorzystywać tabliczki przydrzwiowe oraz gabloty zawierające nieaktualne godło? 
 6. Do kiedy można wykorzystywać oznakowanie zewnętrzne ze starym godłem?
 7. Do kiedy można wykorzystywać stare pieczątki?
 8. Co trzeba zrobić, aby otrzymać czcionkę Sanuk? 
 9. Czy można stosować logotypy jednostek w materiałach promocyjnych?
 10. Czy w materiałach drukowanych można umieścić logo uczelni na tle innym kolorystycznie niż te wskazane w Księdze Identyfikacji Wizualnej, np. zielony, żółty, różowy?
 11. Gdzie można kierować pytania dotyczące Systemu Identyfikacji Wizualnej?

 

Kwestie dot. projektów

I. WIZYTÓWKI
 1. Jakie wizytówki są stosowane na Politechnice Gdańskiej?
 2. Czy każda jednostka organizacyjna uczelni może zrealizować wizytówkę służbową z danymi teleadresowymi?
 3. Kto jest uprawniony do korzystania z imiennych wizytówek?
 4. W jaki sposób można wnioskować o wizytówki imienne dla pozostałych pracowników?
 5. Czy wszystkie muszą być realizowane w oparciu o wytyczne zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej?
 6. Czy można stosować wizytówki dwustronne – awers w języku polskim, rewers w języku angielskim?
 7. Czy można zamówić wizytówkę dla jednostki z adresem pocztowym jej siedziby, innym niż adres ul. G.Narutowicza 11/12 oraz z jej adresem strony internetowej?
 8. Czy można umieszczać logotyp jednostki na wizytówce?
 9. W jaki sposób realizowane są wizytówki na uczelni?
 
II. PAPIER FIRMOWY
 1. W jaki sposób na papierze firmowym należy wypisywać nazwy jednostek?
 2. Czy wszystkie pisma wychodzące z jednostki (np. dziekanatu) zarówno wewnątrz uczelni, jak i na zewnątrz (np. ZUS, MOPS, sąd) powinny być drukowane na papierze firmowym (czerpanym, zakupionym w Wydawnictwie PG)?
 3. Czy druga i kolejne strony wielostronnicowych dokumentów powinny być drukowane na ozdobnym papierze z nadrukiem czy dopuszczalny jest zwykły papier kserograficzny?
 4. Czy na papierze firmowym można umieścić logotyp jednostki?
 5. Czy jeśli w dokumentach zamieszczamy tabelę, to ze względów na szerokość czcionki w rubrykach, można zastosować inną czcionkę niż Sanuk lub Arial?
 6. Jaki zapis adresu ul. Gabriela Narutowicza należy stosować we wszystkich akcydensach, materiałach i dokumentach?
 
III. TECZKI FIRMOWE
 1. Czy można umieścić logotyp jednostki lub sponsora na teczce firmowej?
 
IV. KOPERTY
 1. Czy konieczne jest drukowanie kopert z logo, dotychczas często zamiast logo przystawiano pieczątki?
 
V. PIECZĄTKI
 1. Czy na pieczątce mogą się znaleźć dane inne niż te podane w Księdze Identyfikacji Wizualnej?
 2. W jaki sposób należy realizować pieczątki na uczelni?

 

Materiały promocyjne

 1. Czy można stosować logotypy jednostek w materiałach promocyjnych?
 2. Czy w materiałach drukowanych można umieścić logo uczelni na tle innym kolorystycznie niż te wskazane w Księdze Identyfikacji Wizualnej, np. zielony, żółty, różowy?