Pytania dotyczące Systemu Identyfikacji Wizualnej

Kwestie organizacyjne

1. Gdzie znajdują się edytowalne szablony druków (wizytówek, papieru firmowego, itp), pieczątek, prezentacji?
Edytowalne szablony druków, pieczątek, prezentacji w formacie Corel lub Word są dostępne po zalogowaniu do repozytorium danych PG (odnośnik do szablonów w repozytorium).
 
2. Czy repozytorium zawiera szablony druków dla każdej jednostki organizacyjnej uczelni?
Nie. W repozytorium umieszczono tylko najbardziej typowe szablony akcydensów, które trzeba samodzielnie przystosować do własnych potrzeb (wpisać nazwę jednostki, dane teleadresowe itp.) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej. Jednostki organizacyjne we własnym zakresie przygotowują projekty do druku i realizacji. 
 
3. Od kiedy należy zamawiać druki, wydawnictwa, dokumenty z nowym logo?
Druki, wydawnictwa, dokumenty stosowane i zamawiane po wydaniu Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej muszą spełniać warunki określone w Księdze Identyfikacji Wizualnej.
 
4. Do kiedy można wykorzystywać aktualnie stosowane druki firmowe, formularze wewnętrzne funkcjonujące na uczelni, wizytówki, koperty, teczki?
Aktualnie stosowane druki firmowe, formularze wewnętrzne funkcjonujące na uczelni, wizytówki, koperty, teczki mogą być używane do czasu wyczerpania nakładu, nie dłużej niż do 31 marca 2014 r. 
 
5. Do kiedy można wykorzystywać tabliczki przydrzwiowe oraz gabloty zawierające nieaktualne godło? 
Tabliczki przydrzwiowe oraz gabloty na Politechnice Gdańskiej, zawierające nieaktualne godło, powinny być wymienione do 31 marca 2014 r., zaś pozostałe oznakowania wewnętrzne do 31 grudnia 2014 r.
 
6. Do kiedy można wykorzystywać oznakowanie zewnętrzne ze starym godłem?
Oznakowania zewnętrzne na Politechnice Gdańskiej powinny spełniać warunki określone w Księdze i być wymienione do 31 marca 2014 r. 
 
7. Do kiedy można wykorzystywać stare pieczątki?
Używane dotychczas pieczątki powinny być wymieniane na nowe, spełniające wymagania Księgi w miarę zużycia, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 r. W repozytorium (odnośnik) umieszczono najbardziej typowe szablony pieczątek, które trzeba samodzielnie przystosować do własnych potrzeb (wpisać nazwę jednostki, dane teleadresowe itp.) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej. Jednostki organizacyjne we własnym zakresie przygotowują projekty pieczątek. Zamówienie na nowe pieczątki należy składać, jak dotychczas, w Dziale Gospodarczym.
 
8. Co trzeba zrobić, aby otrzymać czcionkę Sanuk? 
W celu otrzymania czcionki Sanuk kierownik administracyjny jednostki powinien zgłosić drogą elektroniczną do Działu Promocji (e-mail: logotyp@pg.edu.pl) wyznaczone osoby, które będą tworzyć projekty dokumentów. Wskazane osoby otrzymają licencję stanowiskową dla czcionki.
 
9. Czy można stosować logotypy jednostek w materiałach promocyjnych?
We wszystkich materiałach reklamowych takich, jak zaproszenia, plakaty, ulotki, foldery, reklamy itp. można stosować logotypy jednostek z zachowaniem wskazówek z Księgi Identyfikacji Wizualnej. 
 
10. Czy w materiałach drukowanych można umieścić logo uczelni na tle innym kolorystycznie niż te wskazane w Księdze Identyfikacji Wizualnej, np. zielony, żółty, różowy?
Nie, w projektach stosujemy tylko kolorystykę wskazaną w Księdze Identyfikacji Wizualnej.
 
11. Gdzie można kierować pytania dotyczące Systemu Identyfikacji Wizualnej?
Pytanie dotyczące Systemu Identyfikacji Wizualnej należy kierować do Działu Promocji na adres: logotyp@pg.edu.pl