Rada Uczelni – terminy posiedzeń

Najbliższe posiedzenia: 

  • 19 marca 2020 r. - spotkanie z potencjalnymi kandydatami na rektora i wskazanie kandydatów (zgodnie z przyjętą procedurą).
  • 8 kwietnia 2020 r.