Skład Senatu

Kierownictwo uczelni

Rektor
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki 
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

Prorektor ds. organizacji i rozwoju
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański

Nauczyciele akademiccy (prof. i dr hab)

prof. dr hab. inż. Lucyna Nyka (WA)

prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz (WA)

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka (WCh)

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG (WEiA)

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek (WETI)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (WETI)

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko (WETI)

prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski (WFTiMS)

prof. dr hab. Marek Izydorek (WFTiMS)

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG (WILiŚ)

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG (WILiŚ)

prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk (WM)

prof. dr hab. inż. Janusz Kozak (WOiO)

dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. PG (WOiO)

dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG (WZiE)

dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG (WZiE)

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących dr hab.

dr inż. Sławomir Grulkowski (WILiŚ)

dr inż. Piotr Grygiel (WFTiMS)

dr inż. arch. Piotr Marczak (WA)

dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska (WZiE)

dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG (WILiŚ)

dr Magdalena Popowska (WZiE)

dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG (WILiŚ)

dr inż. Arkadiusz Sitarski (WILiŚ)

dr Barbara Wikieł, prof. PG (CNMKO)

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Jakub Brzoska (WZiE)

Kacper Dybowski (WOiO)

Adrianna Kadziewicz (WETI)

Bartłomiej Kondrat (WILiŚ)

Szymon Krawczuk (WETI)

Karolina Matuszewska (WZiE)

Jakub Persjanow (WFTiMS)

Tomasz Słowik (WOiO)

mgr inż. Bartosz Trawiński (SDPG)

Przedstawiciele pozostałych pracowników uczelni

mgr inż. Zenon Filipiak (WETI)

mgr Katarzyna Lesiewicz (OS)

dr inż. Paweł Lubomski (CUI)

mgr inż. Andrzej Wojewódka (WEiA)

Uczestniczący z głosem doradczym

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (WCh)

prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski (WEiA)

prof. dr hab. inż. Adam Barylski (WM)

prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (SZD)

Kanclerz
mgr inż. Mariusz Miler

Kwestor PG, Z-ca kanclerza ds. finansowych
mgr Piotr Lewandowski

Dyrektor CJO
mgr Jolanta Wielgus

Dyrektor CSA PG
mgr Krzysztof Kaszuba

Dyrektor Biblioteki PG
dr Anna Wałek

Przedstawiciel KZ NSZZ Solidarność w PG
dr inż. Tadeusz Szymański

Przedstawiciel ZNP w PG
dr inż. Sławomir Makowski

Pozostali

Dyrektor Biura Rektora
mgr Katarzyna Dzięcielewska

Kierownik Działu Promocji
mgr Justyna Borkowska

mgr Justyna Stefaniak
- sekretarz Senatu PG