Skład Senatu

Kierownictwo uczelni

Rektor
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG

Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji
prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki 
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG

Prorektor ds. organizacji
prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Architektury
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG

Dziekan Wydziału Mechanicznego
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG

Nauczyciele akademiccy, prof. i dr hab., przedstawiciele wydziałów

Wydział Architektury
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG

Wydział Chemiczny
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka, prof. zw. PG

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. zw. PG

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Marek Izydorek, prof. zw. PG

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG

Wydział Mechaniczny
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. zw. PG

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG

Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących prof. i dr hab.

dr inż. Sławomir Grulkowski (WILiŚ)

dr inż. Piotr Grygiel (WFTiMS)

dr inż. arch. Piotr Marczak (WA)

dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska (WZiE)

dr inż. Rafał Ossowski (WILiŚ)

dr Magdalena Popowska (WZiE)

dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG (WILiŚ)

dr inż. Arkadiusz Sitarski (WILiŚ)

dr Barbara Wikieł, doc. PG (CNMiKnO)

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Jakub Brzoska (WZiE)

Kacper Dybowski (WOiO)

Marceli Formela (WETI)

Szymon Krawczuk (WETI)

Karolina Matuszewska (WZiE)

Maciej Miniszewski (WETI)

Joanna Niesiobędzka (WCh)

inż. Marta Rutkowska (WOiO)

mgr inż. Bartosz Trawiński (SDPG)

Przedstawiciele pozostałych pracowników uczelni

mgr inż. Zenon Filipiak (WETI)

mgr Katarzyna Lesiewicz (OS)

dr inż. Paweł Lubomski (CUI)

mgr inż. Andrzej Wojewódka (WEiA)

Uczestniczący z głosem doradczym

p.o. Kanclerza
mgr inż. Mariusz Miler

Kwestor PG, Z-ca kanclerza ds. finansowych
mgr Piotr Lewandowski

Dyrektor CJO
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz

Dyrektor CSA PG
mgr Krzysztof Kaszuba

Dyrektor Biblioteki PG
dr Anna Wałek

Przedstawiciel KZ NSZZ Solidarność w PG
dr inż. Tadeusz Szymański

Przedstawiciel ZNP w PG
dr inż. Sławomir Makowski

Pozostali

Dyrektor Biura Rektora
mgr Katarzyna Dzięcielewska

Kierownik Działu Promocji
mgr Justyna Borkowska

Dział Radców Prawnych
radca prawny Joanna Kusa

mgr Justyna Stefaniak
- sekretarz Senatu PG