Skład Senatu

I. Kierownictwo Uczelni

Rektor
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Prorektor ds. organizacji i rozwoju
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz

Prorektor ds. Umiedzynarodowienia i innowacji
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański

Uczestniczący z głosem doradczym

Prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

II. Nauczyciele akademiccy (prof. i dr. hab.)

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (WA)

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG (WA)

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (WCh)

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (WCh)

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański (WETI)

prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński (WETI)

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. PG (WEiA)

prof. dr hab. Grzegorz Graff (WFTiMS)

dr hab. Paweł Możejko, prof. PG (WFTiMS)

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG (WILiŚ)

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. PG (WILiŚ)

prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk (WM)

dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. PG (WOiO)

dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. PG (WOiO)

dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG (WZiE)

dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG (WZiE)

dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG (CNMKO)

Uczestniczący z głosem doradczym

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)

prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz (WFTiMS)

dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. PG (WM)

dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG (WZiE)

dr Barbara Wikieł, prof. PG (CNMKO)

 

III. Pozostali pracownicy

dr inż. arch. Anna Wancław (WA)

dr inż. Paweł Kubica (WCh)

dr inż. Jarosław Kuchta (WETI)

dr inż. Andrzej Augusiak (WEiA)

Tomasz Sobczyk (WFTiMS)

dr inż. Jakub Szulwic (WILiŚ)

mgr inż. Wioletta Braun (WM)

mgr inż. Jacek Frost (WOiO)

dr Magdalena Popowska (WZiE)

mgr Krzysztof Kaszuba (CSA)

mgr Ewa Walaszczyk (DZP)

Uczestniczący z głosem doradczym

Dyrektor CJO
mgr Jolanta Wielgus

Dyrektor Biblioteki PG
dr Anna Wałek

IV. Przedstawiciele studentów i doktorantów

Jakub Brzoska (WZiE)

Adrianna Kadziewicz (WETI)

Bartłomiej Kondrat (WILiŚ)

Szymon Krawczuk (WETI)

inż. Karolina Matuszewska (WZiE)  

inż. Jakub Persjanow (WFTiMS)

Tomasz Słowik (WOiO)

mgr inż. Bartosz Trawiński (SD)

 

V. Uczestniczący z głosem doradczym

Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej
Sławomir Halbryt

Członek Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk

Członek Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej
dr hab. inż. Agnieszka Landowska, prof. PG

Członek Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

Członek Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej
Marek Piechocki

Członek Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej
Małgorzata Winiarek-Gajewska

Przedstawiciel KZ NSZZ "Solidarność" w PG
dr inż. Tadeusz Szymański

Przedstawiciel ZNP w PG
dr inż. Sławomir Makowski

Kanclerz
mgr inż. Mariusz Miler

Kwestor PG
mgr Piotr Lewandowski

Dyrektor Biura Rektora
mgr Katarzyna Dzięcielewska

Kierownik Działu Promocji
mgr Justyna Borkowska

Radca prawny
mgr Wojciech Łabiak