PION INTERNACJONALIZACJI I INNOWACJI

Sekretariat pełnomocnika rektora
ds. internacjonalizacji
i innowacji

mgr Justyna Ksionek
specjalista

prorew@pg.edu.pl

tel. 58 347 22 80
Gmach Główny, pok. 266

Pełnomocnik rektora ds. internacjonalizacji i innowacji
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. zw. PG

Jednostki podległe pełnomocnikowi rektora
ds. internacjonalizacji i innowacji
: