PION KANCLERZA

Biuro Kanclerza

mgr Magdalena Głombiowska
specjalista
tel. 58 347 17 44

biuro.kanclerza@pg.edu.pl

Gmach Główny, pok. 215

Kanclerz

mgr inż. Mariusz Miler 

Jednostki podległe kanclerzowi:

 

Zastępca kanclerza ds. pracowniczych
mgr inż. Anna Kanarska

Jednostki podległe:

 

Koordynator ds. infrastruktury
mgr Anna Gerlach

 

Kwestor, Zastępca kanclerza ds. finansowych
mgr Piotr Lewandowski

Jednostki podległe: