PION NAUKI

Sekretariat prorektora
ds. nauki

dr inż. Kamila Klimaszewska
specjalista

proren@pg.edu.pl

tel. 58 347 14 74
Gmach Główny, pok. 268

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

Jednostki podległe prorektorowi ds. nauki: