PION ORGANIZACYJNY

Sekretariat prorektora
ds. organizacji

mgr Ewelina Śliwińska
specjalista

proreg@pg.edu.pl

tel. 58 347 12 67
Gmach Główny, pok. 268

Prorektor ds. organizacji
prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG

Jednostki podległe prorektorowi ds. organizacji: