PION ORGANIZACYJNY

Sekretariat prorektora
ds. organizacji i rozwoju

mgr Ewelina Śliwińska
specjalista

proreg@pg.edu.pl

tel. 58 347 12 67
Gmach Główny, pok. 268

Prorektor ds. organizacji i rozwoju
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz

Jednostki podległe prorektorowi ds. organizacji i rozwoju: