PION REKTORA

Sekretariat rektora

mgr Anna Michalik-Basińska
specjalista – asystent rektora

rektor@pg.edu.pl

tel. 58 347 12 69
faks 58 347 27 47
Gmach Główny, pok. 269

Rektor
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Jednostki podległe rektorowi:

Rzecznik prasowy: Maciej Dzwonnik, telefon: (58) 347 14 67, kom. 509 470 073, e-mail: maciej.dzwonnik@pg.edu.pl 
                               

 

Pełnomocnicy rektora do spraw:

 • akredytacji międzynarodowej AACSB - dr hab. inż. Krystian Zawadzki, prof. PG
 • artystycznych - prof. sztuki Jan Buczkowski
 • Bałtyckiego Festiwalu Nauki - dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. PG
 • bezpieczeństwa wewnętrznego - prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
 • eNauczania - dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG
 • energetyki jądrowej - dr inż. Marcin Jaskólski
 • ochrony informacji niejawnych - mgr Urszula Markowska
 • ochrony radiologicznej IOR - 1, IOR - 3 - mgr inż. Marcin Byczuk
 • odpadów i odczynników chemicznych - mgr inż. Łukasz Katlewicz
 • osób niepełnosprawnych - mgr inż. Jakub Olczak
 • otwartej nauki - dr Anna Wałek
 • realizacji projektu CDIO - dr hab. inż. Wojciech Toczek, prof. PG
 • równego traktowania - dr inż. Mohammad Ghaemi
 • stosowania systemów antyplagiatowych - dr inż. Andrzej Sobecki
 • studiów doktoranckich - prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • utworzenia Centrum Nowoczesnej Edukacji - dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni
 • utworzenia Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej - mgr Katarzyna Dzięcielewska
 • współpracy z chińskimi instytucjami naukowo-dydaktycznymi - dr hab. Christian Jungnickel, prof. PG
 • współpracy z ESA i POLSA - prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt
 • zagospodarowania przestrzennego kampusu PG - prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
 • żeglarstwa - dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG