PION REKTORA

Sekretariat rektora

mgr Anna Michalik-Basińska
specjalista – asystent rektora

rektor@pg.edu.pl

tel. 58 347 12 69
faks 58 347 27 47
Gmach Główny, pok. 269

Rektor
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG

Jednostki podległe rektorowi:

 

Uprzejmie informujemy, że rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik przyjmuje pracowników i studentów we wtorki, w godz. 7.00–9.00. Termin spotkania należy wcześniej uzgodnić w sekretariacie rektora (Gmach Główny, pok. 269) lub telefonicznie – 58 347 12 69.

Z rektorem można także skontaktować się drogą elektroniczną – wiadomości należy kierować na adres: rektor.pytania.uwagi@pg.edu.pl.