PION REKTORA

Sekretariat rektora

mgr Anna Michalik-Basińska
specjalista – asystent rektora

rektor@pg.edu.pl

tel. 58 347 12 69
faks 58 347 27 47
Gmach Główny, pok. 269

Rektor
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Jednostki podległe rektorowi:

Rzecznik prasowy: Maciej Dzwonnik, telefon: (58) 347 14 67, kom. 509 470 073, e-mail: maciej.dzwonnik@pg.edu.pl