PION SPRAW STUDENCKICH

Sekretariat prorektora
ds. kształcenia i dydaktyki

Regina Kozłowska
specjalista

prores@pg.edu.pl

tel. 58 347 12 66
Gmach Główny, pok. 266

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni

Jednostki podległe prorektorowi ds. kształcenia i dydaktyki:

 

 

Uprzejmie informujemy, że prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni  przyjmuje interesantów w poniedziałki  w godz. 14.00–15.00 i środy w godz. 8.00–9.00. (gmach główny, pok. 266)

Z prorektorem można także skontaktować się drogą elektroniczną – wiadomości należy kierować na adres: prores@pg.edu.pl.