PION SPRAW STUDENCKICH

Sekretariat prorektora
ds. kształcenia

Regina Kozłowska
specjalista

prores@pg.edu.pl

tel. 58 347 12 66
Gmach Główny, pok. 266

Prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni

Jednostki podległe prorektorowi ds. kształcenia

 

 

Uprzejmie informujemy, że prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni  przyjmuje interesantów w poniedziałki  w godz. 14.00–15.00 i środy w godz. 8.00–9.00. (gmach główny, pok. 266)

Z prorektorem można także skontaktować się drogą elektroniczną – wiadomości należy kierować na adres: prores@pg.edu.pl.