Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Dziekan
prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski

data urodzenia

1956

wykształcenie 

Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny (1979)

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2014),
 • doktor habilitowany – Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (1999), 
 • doktor (1988)

zatrudnienie

 • Akademia Morska: asystent (1980–1982), st. asystent (1983–1988), adiunkt (1989–1999), profesor nadzwyczajny (2000–2009),
 • Politechnika Gdańska: profesor nadzwyczajny (2009–2014), profesor zwyczajny (2014–2019), profesor (od 2019)

pozycja akademicka 

 • dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (od 2019),
 • prodziekan ds. nauki (2016–2019),
 • kierownik Katedry Automatyki (2012–2019)

funkcje instytucjonalne

 • członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN od (2016),
 • członek Rady Fundacji SAFI Sapientes et Audentes Fortuna Iuvat dziekana Ludwika Referowskiego (od 2012),
 • członek Rady Technicznej PRS (do 2009)
 

 staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Uniwersytet Kansai w Osace, Japonia (2000), 
 • Morski Uniwersytet w Tokio, Japonia (2004), 
 • Morski Uniwersytet w Szanghaju, Chiny ( 2006), 
 • Uniwersytet Techniczny w Lizbonie, Portugalia (2010), 
 • Uniwersytet w Johannesburgu, RPA (2012)
 

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR (od 2008), 
 • członek Polskiego Towarzystwa Niezawodności i Bezpieczeństwa (od 2004), 
 • członek Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
 • członek Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

zainteresowania naukowe

 • systemy i układy automatyki okrętowej, 
 • systemy wspomagania decyzji, 
 • optymalizacja dynamiczna,
 • algorytmy ewolucyjne,
 • sztuczna inteligencja,
 • planowanie ścieżek przejść obiektu ruchomego w środowisku niestacjonarnym,
 • bezpieczeństwem na morzu

publikacje/profil naukowy 

nagrody i odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi (2007)
 • Medal Edukacji Narodowej (2002),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1996),
 • Nagroda I stopnia zespołowa Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,
 • Nagrody Rektora AM za osiągnięcia badawcze: I stopnia (2), II stopnia (8),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne: III stopnia (2) 

zainteresowania pozanaukowe

sport: żeglarstwo i narciarstwo, turystyka