Prof. Hans Lorenz (mechanika)

ur. 24. 3. 1865, zm. 4. 7. 1940
prof. zwycz. mechaniki
rektor od 1. 7. 1915 do 30. 6. 1917

Ur. 24.3.1865 w Wilsdruff/Saksonia. Po studiach politechnicznych w Dreźnie (1885-1890) do 1894 zatrudniony jako inżynier w przesiębiorstwach przemysłowych, potem w Monachium jako inżynier ogólny. Ponieważ politechnika nie miała jeszcze prawa przyznawania tytułów doktorskich, dyplom (1984) uzyskany na Uniwersytecie Monachijskim. 1896 prof. nadzwyczajny na uniwersytecie w Halle-Wittenberdze; 1900, na uniwersytecie w Getyndze; tam również dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej. 1904 prof. zwyczajny mechaniki na Politechnice Gdańskiej. 1915-1917 rektor uczelni. 1919 doktor inżynier honoris causa Politechniki Brunszwickiej; honorowy obywatel politechniki w Karlsruhe, członek honorowy Niemieckiego Związku Technologii Niskich Temperatur. Zm. 4.7.1940 w Sistrans (Tyrol).

Źródło: Beitrage und Dokumente zur Geschichte der Technischen Hochshule Danzig 1904-1945, Hannover 1979; przekład: Marta Szafrańska-Brandt