Prof. Julius Sommer (matematyka)

ur. 9. 7. 1871, zm. 16. 8. 1943
prof. zwycz. matematyki
rektor od 1. 7. 1924 do 30. 6. 1925

Ur. 9.7.1871 w Reutlingen. Po studiach matematycznych na Politechnice Stuttgarckiej i na uniwersytecie w Tybindze 1897 tytuł doktora nauk przyrodniczych na uniwersytecie w Tybindze. 1897 asystent, 1899 prywatny docent na uniwersytecie w Getyndze, 1901 profesor na Akademii Rolniczej w Bonn-Poppelsdorf, równocześnie prywatny docent na Uniwersytecie Bońskim. 1904 prof. zwyczajny matematyki na Politechnice Gdańskiej. 1924-1925 rektor uczelni. Od 1937 na emeryturze. Zm. 16.8.1943 w Gdańsku.

Źródło: Beitrage und Dokumente zur Geschichte der Technischen Hochshule Danzig 1904-1945, Hannover 1979; przekład: Marta Szafrańska-Brandt