SKŁAD SENATU

Kierownictwo uczelni

Rektor
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG

Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji
prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki 
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG

Prorektor ds. organizacji
prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Architektury
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Mechanicznego
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG

Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG

Nauczyciele akademiccy, prof. i dr hab., przedstawiciele wydziałów

Wydział Architektury
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG

Wydział Chemiczny
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka, prof. zw. PG

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. zw. PG

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Marek Izydorek, prof. zw. PG

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG

Wydział Mechaniczny
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. zw. PG

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG

Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących prof. i dr hab.

dr inż. Dariusz Fydrych (WM)

dr inż. Sławomir Grulkowski (WILiŚ)

dr inż. Piotr Grygiel (WFTiMS)

dr inż. arch. Piotr Marczak (WA)

dr inż. Rafał Ossowski (WILiŚ)

dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG (WILiŚ)

dr inż. Arkadiusz Sitarski (WILiŚ)

dr inż. Hanna Smoleńska (WM)

dr Barbara Wikieł, doc. PG (CNMiKnO)

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Jakub Brzoska (WZiE)

Łukasz Józefowicz (WEiA)

Fabian Purwin (WCh)

Łukasz Rusajczyk (WETI)

Agnieszka Sabiniarz (WFTiMS)

Jarosław Sobolewski (WZiE)

inż. Robert Śpiewakowski (WZiE)

Maria Wichowska (WCh)

mgr inż. Krzysztof Zagórski (SDPG)

Przedstawiciele pozostałych pracowników uczelni

mgr inż. Zenon Filipiak (WETI)

mgr Katarzyna Lesiewicz (OS)

dr inż. Paweł Lubomski (CUI)

mgr inż. Andrzej Wojewódka (WEiA)

Uczestniczący z głosem doradczym

Kanclerz
mgr inż. Marek Tłok

Kwestor PG, Z-ca kanclerza ds. finansowych
mgr Piotr Lewandowski

Dyrektor CJO
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz

Dyrektor CSA PG
mgr Krzysztof Kaszuba

Dyrektor Biblioteki PG
dr Anna Wałek

Przedstawiciel KZ NSZZ Solidarność w PG
dr inż. Tadeusz Szymański

Przedstawiciel ZNP w PG
dr inż. Sławomir Makowski

Pozostali

Biuro Rektora
mgr Katarzyna Dzięcielewska
mgr Justyna Stefaniak - sekretarz