dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. uczelni

 

 

Prodziekan ds. rozwoju 

data urodzenia
1961

wykształcenie  

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny Technologiczny (1985)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej (2005),
 • Politechnika Gdańska, Wydział Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji (1990)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: stażysta (1986–1991); adiunkt (1991-2010); profesor nadzwyczajny (2010–obecnie),

pozycja akademicka  

 • prodziekan ds. rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (od 2021),
 • prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego (2008–2016),
 • dyrektor Instytutu Technologii Mechanicznych i Materiałowych (2021)
 • kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej i Spawalnictwa Wydziału Mechanicznego (od 2012-2020),
 • kierownik  Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Mechanicznym (2016–2020),
 • kierownik zakładu Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych (od 2021)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Heat and Mass Transfer Institute of The National Academy of Sciences of Belarus (2016),

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (od 2012),
 • członek Polskiego Towarzystwa Biomateriałów,
 • członek Komitetu Naukowego czasopisma Advances in Materials Science (do 2016)
 • Redaktor zeszytów naukowych „Mechanik” – Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej od 2008 do 2016),
 • Członkostwo w „Topic Editor” czasopisma “Materials”
 • Członkostwo w „Reviewer Board” czasopisma “Minerals”

zainteresowania naukowe

 • wykorzystanie wiązki lasera do kształtowania właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej materiałów inżynierskich,
 • łączenie materiałów metodą Friction Stir Welding,
 • „zielone technologie” w wytwarzaniu elementów maszyn i urządzeń,
 • charakteryzowanie właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej w teście nanoindentacji,
 • analiza dyfraktogramów XRD,
 • badania mechanizmów środowiskowej degradacji materiałów inżynierskich: (erozja kawitacyjna, zmęczenie, fretting, korozja elektrochemiczna, metal dusting),
 • badania wpływu technologii materiałowych na właściwości materiałów (obróbka cieplna, powłoki Micro Arc Oxidation, wytwarzanie i przetwarzanie bionanocelulozy, szlifowanie),
 • modelowanie mechanizmów środowiskowej degradacji materiałów,
 • zagadnienia związane z technologią cementowania otworów wiertniczych

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2006),
 • Medal Heweliusza za osiągnięcia naukowe (2011),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: (10),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: (2)
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia organizacyjne (2)
 • dyplom uznania przyznany przez JM Rektora PG za znaczący wkład wniesiony do kategoryzacji Wydziału Mechanicznego (2018