Ustawa 2.0 na Politechnice Gdańskiej

Szanowni Państwo!

Celem Nas wszystkich jest stworzenie z Politechniki Gdańskiej ośrodka naukowego i edukacyjnego
o międzynarodowym prestiżu, konkurującego z uczelniami zagranicznymi. W tym kontekście uchwalenie Konstytucji dla Nauki powinniśmy traktować jako szansę, pozwalającą znacząco przybliżyć się do tego celu.

Perspektywa wdrażania przepisów Konstytucji dla Nauki sięga 2023 roku. To uświadamia skalę wyzwań: mnóstwo pracy czeka zarówno kadrę naukową, jak i osoby odpowiedzialne za zadania administracyjne. Mam świadomość, że zakres zmian i waga wyborów, których musimy dokonać,
są ogromne.

Wszystkich proszę o zaufanie i otwartość na zmiany. Mam nadzieję, że z zaangażowaniem włączą
się Państwo w ten fundamentalny dla przyszłości Politechniki Gdańskiej proces.

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej
Gdańsk, 18 września 2018

 

Aktualności

Projekt rozporządzenia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Projekt rozporządzenia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

W dniu 12.10.2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego...

Zniesienie minimum kadrowego – informacje o prowadzeniu zajęć Zniesienie minimum kadrowego – informacje o prowadzeniu zajęć

W Konstytucji dla Nauki oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów zrezygnowano z instytucji tzw. minimum kadrowego dla studiów na danym...

Pełnomocnicy rektora ds. dyscyplin naukowych Pełnomocnicy rektora ds. dyscyplin naukowych

W dniu dzisiejszym powołani zostali pełnomocnicy rektora ds. dyscyplin naukowych na Politechnice Gdańskiej. Poniżej znajduje się lista pełnomocników w podziale na reprezentowane dyscypliny: ...

Rozporządzenie w sprawie studiów zostało opublikowane Rozporządzenie w sprawie studiów zostało opublikowane

Dnia 28 września 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1861 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Treść...

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.