Ustawa 2.0 na Politechnice Gdańskiej

Szanowni Państwo!

Celem Nas wszystkich jest stworzenie z Politechniki Gdańskiej ośrodka naukowego i edukacyjnego
o międzynarodowym prestiżu, konkurującego z uczelniami zagranicznymi. W tym kontekście uchwalenie Konstytucji dla Nauki powinniśmy traktować jako szansę, pozwalającą znacząco przybliżyć się do tego celu.

Perspektywa wdrażania przepisów Konstytucji dla Nauki sięga 2023 roku. To uświadamia skalę wyzwań: mnóstwo pracy czeka zarówno kadrę naukową, jak i osoby odpowiedzialne za zadania administracyjne. Mam świadomość, że zakres zmian i waga wyborów, których musimy dokonać,
są ogromne.

Wszystkich proszę o zaufanie i otwartość na zmiany. Mam nadzieję, że z zaangażowaniem włączą
się Państwo w ten fundamentalny dla przyszłości Politechniki Gdańskiej proces.

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej
Gdańsk, 18 września 2018

 

Aktualności

Kluczowe zmiany wynikające z Ustawy 2.0 w roku akademickim 2019/2020 Kluczowe zmiany wynikające z Ustawy 2.0 w roku akademickim 2019/2020

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczona została aktualność zawierająca informację o zmianach, które będą miały miejsce na uczelniach w roku akademickim 2019/2020 w związku z wejściem w...

Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej

Dnia 30 września 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1847 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia...

Skład osobowy rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych na kadencję do dnia 31 sierpnia 2020 r. Skład osobowy rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych na kadencję do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W dniu dzisiejszym ogłoszony został skład osobowy rad dyscyplin oraz dziedzin naukowych na PG. Członkowie rad zostali powołani przez rektora, jak też wyłonieni w drodze wyborów, na kadencję do 31...

Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego

Dnia 26 września 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1838 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału...

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych na język angielski Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych na język angielski

Dnia 29 sierpnia 2019 r. na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczony został wykaz zawierający tłumaczenie na język angielski „Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin...

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.