W menu po lewej stronie znajdują się odnośniki do poszczególnych kategorii aktów prawnych. W zakładce Rozporządzenia zamieszczono jedynie wybrane rozporządzenia związane z wejściem w życie Ustawy 2.0.

Wszystkie procedowane obecnie projekty rozporządzeń, których wnioskodawcą jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znaleźć można na stronie Rządowego Centrum Legislacji