Kluczowe zmiany wynikające z Ustawy 2.0 w roku akademickim 2019/2020 Kluczowe zmiany wynikające z Ustawy 2.0 w roku akademickim 2019/2020

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczona została aktualność zawierająca informację o zmianach, które będą miały miejsce na uczelniach w roku akademickim 2019/2020 w związku z wejściem w...

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych na język angielski Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych na język angielski

Dnia 29 sierpnia 2019 r. na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczony został wykaz zawierający tłumaczenie na język angielski „Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin...

Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dnia 31 lipca 2019 r. na stronie BIP MNiSW opublikowany został nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zawierający przypisaną  liczbę punktów do każdego z...

Międzynarodowi eksperci powołani. Kto wybierze polskie uczelnie badawcze? Międzynarodowi eksperci powołani. Kto wybierze polskie uczelnie badawcze?

Eksperci oceniający wnioski w ramach pierwszego konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zostali powołani. Szczegółowe informacje nt. wybranych członków oraz informacje o zadaniach...

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

MNiSW ogłosiło listę kandydatów wybranych na członków Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Szczegółowe informacje oraz pełną listę członków wybranych do RDN znaleźć można pod linkiem .

Dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznane na rok 2019 Dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznane na rok 2019

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 10 maja 2019 roku podpisał komunikat o wysokości dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019. Treść komunikatu wraz z...

Podział subwencji dla uczelni i instytutów wg nowego algorytmu Podział subwencji dla uczelni i instytutów wg nowego algorytmu

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczona została aktualność zawierająca informację o wysokości subwencji oraz wyjaśnienia dot. metodologii nowego podziału subwencji dla uczelni oraz...

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia – co się zmienia? Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia – co się zmienia?

Na stronie MNiSW zamieszczona została informacja zawierająca wyjaśnienia dot. zmian w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora po 30 kwietnia 2019 r. Pełna treść aktualności dostępna jest...

Kolejne środki na podwyżki dla pracowników uczelni Kolejne środki na podwyżki dla pracowników uczelni

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl ukazała się informacja o rozdzieleniu przez MNiSW kolejnych środków na podwyżki dla pracowników uczelni. Pieniądze trafią w najbliższych tygodniach do polskich...

Przewodnik po ewaluacji został opublikowany Przewodnik po ewaluacji został opublikowany

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczony został przewodnik po ewaluacji jakości działalności naukowej. Znajduje się w nim szczegółowy opis kryteriów oceny, zasady przydzielania punktacji za...

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej - informacja dla wyborców Wybory do Rady Doskonałości Naukowej - informacja dla wyborców

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Doskonałosci Naukowej  od 1 marca do 1 kwietnia  br. każda osoba uprawniona do głosowania, czyli wszyscy nauczyciele akademiccy ze...

Komisja Ewaluacji Nauki powołana Komisja Ewaluacji Nauki powołana

Komisja Ewaluacji Nauki to nowy organ ustanowiony przez Konstytucję dla Nauki. Do zadań komisji należy przede wszystkim przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej, która odbędzie się w...

Mini przewodnik po ewaluacji Mini przewodnik po ewaluacji

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczony został mini przewodnik po ewaluacji, opisujący zasady oceny badaczy oraz jednostek naukowych w ramach przyszłej ewaluacji, zgodnie z nowym...

Przewodnik po reformie Przewodnik po reformie

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczony został przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowany przez MNiSW w związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie...

Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw

Na stronie MNiSW ukazała się pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw monografii naukowych. Większość pozycji to wydawnictwa polskie, wykaz obejmuje 536 pozycji. W przyszłości będzie uzupełniany przez...

Pieniądze dla uczelni – od czego zależy subwencja Pieniądze dla uczelni – od czego zależy subwencja

Na stronie MNiSW zamieszczona została aktualność dot. nowego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków finansowych. Znajduje się w niej m.in. wyjaśnienie kluczowych zmian w podziale środków...

Szkolenie dla redaktorów czasopism uczelnianych Szkolenie dla redaktorów czasopism uczelnianych

Na stronie MNiSW ukazała się aktualność dotycząca organizowanego szkolenia dla redaktorów czasopism uczelnianych w dniach 21-22 stycznia 2019 r. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w...

Informacja w sprawie składania wniosków w postępowaniach o awans naukowy Informacja w sprawie składania wniosków w postępowaniach o awans naukowy

Na stronie MNiSW zamieszczona została informacja zawierająca wyjaśnienia dot. składania wniosków w postępowaniach o awans naukowy. Pełna treść aktualności dostępna jest pod linkiem .

Informacja ws. stawek dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych Informacja ws. stawek dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych

Na stronie MNiSW zamieszczona została informacja zawierająca wyjaśnienia dot. stawek dla promotora, recenzentów oraz członków komicji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych. Pełna treść...

O nowym systemie ewaluacji - spotkanie rektorów w MNiSW O nowym systemie ewaluacji - spotkanie rektorów w MNiSW

Na stronie MNiSW ukazała się aktualność dotycząca spotkania przedstawicieli MNiSW z rektorami w dniu 22 listopada br. Podczas spotkania dyskutowano nt. nowego systemu ewaluacji działalności naukowej. ...