Międzynarodowi eksperci powołani. Kto wybierze polskie uczelnie badawcze?

Eksperci oceniający wnioski w ramach pierwszego konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zostali powołani.

Szczegółowe informacje nt. wybranych członków oraz informacje o zadaniach zespołu oceniającego znaleźć można pod linkiem.