Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dnia 31 lipca 2019 r. na stronie BIP MNiSW opublikowany został nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zawierający przypisaną  liczbę punktów do każdego z czasopism/konferencji. Nowy wykaz powstał w związku z wejściem w życie Ustawy 2.0, na potrzeby nowego systemu ewaluacji jakości działalności naukowej.

Szczegółowe informacje dot. nowego wykazu znajdują się na stronie Konstytucja Dla Nauki pod linkiem.

Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW pod linkiem.