Wybory do Rady Doskonałości Naukowej - informacja dla wyborców

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Doskonałosci Naukowej od 1 marca do 1 kwietnia br. każda osoba uprawniona do głosowania, czyli wszyscy nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, będą mogli:

  • sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;
  • zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);
  • wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);
  • złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania.

12 kwietnia o godzinie 6.00 osobom znajdującym się na ww. liście zostanie przekazany drogą mailową indywidualny dostęp do kart wyborczych, o ile w systemie wyborczym dodatkowo będą dostępne następujące informacje:

  • reprezentowana dziedzina i dyscyplina oraz
  • aktualny adres e-mail.

Dla części osób, znajdujących się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania, nie są dostępne informacje o adresie e-mail czy reprezentowanej dyscyplinie. Dlatego istotne jest, aby osoby uprawnione do głosowania zweryfikowały, czy w systemie wyborczym znajdują się ich wszystkie dane, niezbędne do tego, aby otrzymać kartę wyborczą.

Szczegółowe informacje o tym jak zweryfikować swoje dane w systemie do głosowania znajdują się w przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewodniku dla osób upoważnionych do głosowania.

Przewodnik dla osób upoważnionych do głosowania na kandydatów do RDN