Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

MNiSW ogłosiło listę kandydatów wybranych na członków Rady Doskonałości Naukowej (RDN).

Szczegółowe informacje oraz pełną listę członków wybranych do RDN znaleźć można pod linkiem.