Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej

Dnia 30 września 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1847 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia...

Ś.p. prof. Jacek Namieśnik o Szkole Doktorskiej tworzonej na Politechnice Gdańskiej Ś.p. prof. Jacek Namieśnik o Szkole Doktorskiej tworzonej na Politechnice Gdańskiej

MNSiW opublikowało materiał z wystąpienia ś.p. prof. Jacka Namieśnika podczas sesji panelowej "Szkoły doktorskie" w ramach debaty NKN (Narodowego Kongresu Nauki) Forum, która odbyła się 20...

Uruchomienie strony internetowej Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej Uruchomienie strony internetowej Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Szkoły Doktorskiej tworzonej na Politechnice Gdańskiej, która sukcesywnie będzie uzupełniana o kolejne informacje. Strona prowadzona będzie zarówno w...

Utworzenie Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej Utworzenie Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Rektora PG nr 10/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn...

Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz §17 ust. 5 Statutu PG z dniem 14 lutego 2019 r. rektor powołał prof. dr....

Komisja ds. opracowania zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej Komisja ds. opracowania zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej

Dnia 23.10.2018 r. powołana została komisja ds. opracowania zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. Skład komisji: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. zw. PG (WCh) ...