Ustawa 2.0 na Politechnice Gdańskiej

Szanowni Państwo!

Celem Nas wszystkich jest stworzenie z Politechniki Gdańskiej ośrodka naukowego i edukacyjnego
o międzynarodowym prestiżu, konkurującego z uczelniami zagranicznymi. W tym kontekście uchwalenie Konstytucji dla Nauki powinniśmy traktować jako szansę, pozwalającą znacząco przybliżyć się do tego celu.

Perspektywa wdrażania przepisów Konstytucji dla Nauki sięga 2023 roku. To uświadamia skalę wyzwań: mnóstwo pracy czeka zarówno kadrę naukową, jak i osoby odpowiedzialne za zadania administracyjne. Mam świadomość, że zakres zmian i waga wyborów, których musimy dokonać,
są ogromne.

Wszystkich proszę o zaufanie i otwartość na zmiany. Mam nadzieję, że z zaangażowaniem włączą
się Państwo w ten fundamentalny dla przyszłości Politechniki Gdańskiej proces.

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej
Gdańsk, 18 września 2018

 

Aktualności

Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz §17 ust. 5 Statutu PG z dniem 14 lutego 2019 r. rektor powołał prof. dr....

Przewodnik po reformie Przewodnik po reformie

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczony został przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowany przez MNiSW w związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie...

Rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności Rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności

Dnia 1 lutego 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 202 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników...

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.