Ustawa 2.0 na Politechnice Gdańskiej

Szanowni Państwo!

Celem Nas wszystkich jest stworzenie z Politechniki Gdańskiej ośrodka naukowego i edukacyjnego
o międzynarodowym prestiżu, konkurującego z uczelniami zagranicznymi. W tym kontekście uchwalenie Konstytucji dla Nauki powinniśmy traktować jako szansę, pozwalającą znacząco przybliżyć się do tego celu.

Perspektywa wdrażania przepisów Konstytucji dla Nauki sięga 2023 roku. To uświadamia skalę wyzwań: mnóstwo pracy czeka zarówno kadrę naukową, jak i osoby odpowiedzialne za zadania administracyjne. Mam świadomość, że zakres zmian i waga wyborów, których musimy dokonać,
są ogromne.

Wszystkich proszę o zaufanie i otwartość na zmiany. Mam nadzieję, że z zaangażowaniem włączą
się Państwo w ten fundamentalny dla przyszłości Politechniki Gdańskiej proces.

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej
Gdańsk, 18 września 2018

 

Aktualności

Utworzenie Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej Utworzenie Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Rektora PG nr 10/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn...

Zarządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki Zarządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki

Dnia 12 kwietnia 2019 r. zostało zamieszczone w repozytorium dokumentów Zarządzenie Rektora PG nr 09/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i...

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia – co się zmienia? Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia – co się zmienia?

Na stronie MNiSW zamieszczona została informacja zawierająca wyjaśnienia dot. zmian w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora po 30 kwietnia 2019 r. Pełna treść aktualności dostępna jest...

Rozporządzenie w sprawie stypendiów Rozporządzenie w sprawie stypendiów

Dnia 09 kwietnia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 658 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra...

Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu projekt Statutu Politechniki Gdańskiej uwzględniający większość zgłoszonych nam uwag przez członków wspólnoty akademickiej (zmiany w stosunku do poprzedniej...

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.