Ustawa 2.0 na Politechnice Gdańskiej

Szanowni Państwo!

Celem Nas wszystkich jest stworzenie z Politechniki Gdańskiej ośrodka naukowego i edukacyjnego
o międzynarodowym prestiżu, konkurującego z uczelniami zagranicznymi. W tym kontekście uchwalenie Konstytucji dla Nauki powinniśmy traktować jako szansę, pozwalającą znacząco przybliżyć się do tego celu.

Perspektywa wdrażania przepisów Konstytucji dla Nauki sięga 2023 roku. To uświadamia skalę wyzwań: mnóstwo pracy czeka zarówno kadrę naukową, jak i osoby odpowiedzialne za zadania administracyjne. Mam świadomość, że zakres zmian i waga wyborów, których musimy dokonać,
są ogromne.

Wszystkich proszę o zaufanie i otwartość na zmiany. Mam nadzieję, że z zaangażowaniem włączą
się Państwo w ten fundamentalny dla przyszłości Politechniki Gdańskiej proces.

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej
Gdańsk, 18 września 2018

 

Aktualności

Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej

Rady Dyscyplin i Rady Dziedzin Naukowych Na PG powołuje się Rady Dyscyplin Naukowych (RD) i Rady Dziedzin Naukowych (RDz) RD i RDz są organami w rozumieniu Ustawy 2.0. RD powoływane są w...

Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 3.12.2018 r. Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 3.12.2018 r.

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu wyniki wyborów dyscyplin naukowych dokonanych przez pracowników PG na podstawie deklaracji o prowadzonej działalności badawczej wg stanu na 3.12.2018 r. ...

Rozporządzenie w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji Rozporządzenie w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Dnia 28 listopada 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2218 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk...

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie współczynników kosztochłonności Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie współczynników kosztochłonności

W dniu 26.11.2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie współczynników kosztochłonności (projekt z dnia...

Informacja ws. stawek dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych Informacja ws. stawek dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych

Na stronie MNiSW zamieszczona została informacja zawierająca wyjaśnienia dot. stawek dla promotora, recenzentów oraz członków komicji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych. Pełna treść...

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.