Kluczowe zmiany wynikające z Ustawy 2.0 w roku akademickim 2019/2020 Kluczowe zmiany wynikające z Ustawy 2.0 w roku akademickim 2019/2020

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczona została aktualność zawierająca informację o zmianach, które będą miały miejsce na uczelniach w roku akademickim 2019/2020 w związku z wejściem w...

Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej

Dnia 30 września 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1847 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia...

Skład osobowy rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych na kadencję do dnia 31 sierpnia 2020 r. Skład osobowy rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych na kadencję do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W dniu dzisiejszym ogłoszony został skład osobowy rad dyscyplin oraz dziedzin naukowych na PG. Członkowie rad zostali powołani przez rektora, jak też wyłonieni w drodze wyborów, na kadencję do 31...

Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego

Dnia 26 września 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1838 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału...

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych na język angielski Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych na język angielski

Dnia 29 sierpnia 2019 r. na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczony został wykaz zawierający tłumaczenie na język angielski „Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin...

Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dnia 31 lipca 2019 r. na stronie BIP MNiSW opublikowany został nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zawierający przypisaną  liczbę punktów do każdego z...

Wykładnia MNiSW na pytanie uczelni w sprawie nostryfikacji stopni naukowych Wykładnia MNiSW na pytanie uczelni w sprawie nostryfikacji stopni naukowych

Na stronie Ustawa 2.0 w zakładce  Najczęściej zadawane pytania zamieszczona została wykładnia MNiSW na pytanie uczelni w sprawie nostryfikacji stopni naukowych do czasu wejścia w życie statutu...

Międzynarodowi eksperci powołani. Kto wybierze polskie uczelnie badawcze? Międzynarodowi eksperci powołani. Kto wybierze polskie uczelnie badawcze?

Eksperci oceniający wnioski w ramach pierwszego konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zostali powołani. Szczegółowe informacje nt. wybranych członków oraz informacje o zadaniach...

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

MNiSW ogłosiło listę kandydatów wybranych na członków Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Szczegółowe informacje oraz pełną listę członków wybranych do RDN znaleźć można pod linkiem .

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej

Dnia 13 maja 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 893 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i...