Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz §17 ust. 5 Statutu PG z dniem 14 lutego 2019 r. rektor powołał prof. dr....

Przewodnik po reformie Przewodnik po reformie

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczony został przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowany przez MNiSW w związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie...

Rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności Rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności

Dnia 1 lutego 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 202 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników...

Połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa Połączenie Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

Senat pozytywnie zaopiniował w dniu 16.01.2019 r. wniosek Rektora w sprawie połączenia Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa i utworzenia na ich bazie nowego wydziału,...

Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw

Na stronie MNiSW ukazała się pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw monografii naukowych. Większość pozycji to wydawnictwa polskie, wykaz obejmuje 536 pozycji. W przyszłości będzie uzupełniany przez...

Pieniądze dla uczelni – od czego zależy subwencja Pieniądze dla uczelni – od czego zależy subwencja

Na stronie MNiSW zamieszczona została aktualność dot. nowego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków finansowych. Znajduje się w niej m.in. wyjaśnienie kluczowych zmian w podziale środków...

Zarządzenie w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej Zarządzenie w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej

Dnia 4 stycznia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym MNiSW pod pozycją nr 2 treść zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie statutu Rady...