Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 3.12.2018 r. Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 3.12.2018 r.

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu wyniki wyborów dyscyplin naukowych dokonanych przez pracowników PG na podstawie deklaracji o prowadzonej działalności badawczej wg stanu na 3.12.2018 r. ...

Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej Wytyczne Kolegium Rektorskiego PG dla Senackiej Komisji Statutowej

Rady Dyscyplin i Rady Dziedzin Naukowych Na PG powołuje się Rady Dyscyplin Naukowych (RD) i Rady Dziedzin Naukowych (RDz) RD i RDz są organami w rozumieniu Ustawy 2.0. RD powoływane są w...

Rozporządzenie w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji Rozporządzenie w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Dnia 28 listopada 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2218 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk...

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie współczynników kosztochłonności Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie współczynników kosztochłonności

W dniu 26.11.2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie współczynników kosztochłonności (projekt z dnia...

Informacja ws. stawek dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych Informacja ws. stawek dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych

Na stronie MNiSW zamieszczona została informacja zawierająca wyjaśnienia dot. stawek dla promotora, recenzentów oraz członków komicji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych. Pełna treść...

O nowym systemie ewaluacji - spotkanie rektorów w MNiSW O nowym systemie ewaluacji - spotkanie rektorów w MNiSW

Na stronie MNiSW ukazała się aktualność dotycząca spotkania przedstawicieli MNiSW z rektorami w dniu 22 listopada br. Podczas spotkania dyskutowano nt. nowego systemu ewaluacji działalności naukowej. ...

Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej ... Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej ...

W dniu 16.11.2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na...

Prezentacja MNiSW dot. ewaluacji oraz wykazu wydawnictw Prezentacja MNiSW dot. ewaluacji oraz wykazu wydawnictw

Prezentacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca: sporządzania wykazów: wydawnictw monografii naukowych, czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych...

Jak powstaną wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie! Jak powstaną wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie!

  Dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów. To podstawowe założenia opublikowanego właśnie...

Przypisanie dyscyplin do czasopism – konsultacje rozpoczęte Przypisanie dyscyplin do czasopism – konsultacje rozpoczęte

  Prace nad ministerialnym wykazem czasopism punktowanych nabierają tempa. Znajdą się w nim m.in. czasopisma biorące udział w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”, a także pozycje ujęte...