Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej ...

W dniu 16.11.2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (projekt z dnia 15 listopada 2018 r.).

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod poniższym linkiem.