Rozporządzenie w sprawie dyscyplin opublikowane

Dnia 25 września 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1818 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Treść rozporządzenia dostępna jest pod linkiem.