Rozporządzenie w sprawie stypendiów

Dnia 09 kwietnia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 658 treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

 Treść rozporządzenia dostępna jest pod linkiem.