Skład osobowy rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych na kadencję do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W dniu dzisiejszym ogłoszony został skład osobowy rad dyscyplin oraz dziedzin naukowych na PG. Członkowie rad zostali powołani przez rektora, jak też wyłonieni w drodze wyborów, na kadencję do 31 sierpnia 2020 r.

Skład osobowy rad dostępny jest pod linkiem