Zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dnia 28 stycznia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym MNiSW pod pozycją nr 12 treść zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Treść zarządzenia dostępna jest pod linkiem.