Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Dnia 4 stycznia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym MNiSW pod pozycją nr 3 treść zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Treść zarządzenia dostępna jest pod linkiem.