Zarządzenie w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej

Dnia 4 stycznia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym MNiSW pod pozycją nr 2 treść zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej.

Treść zarządzenia dostępna jest pod linkiem.