Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dnia 7 lutego 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym MNiSW pod pozycją nr 18 treść zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Treść zarządzenia dostępna jest pod linkiem.